• ਬੋਰਗਵਰਨਰ

  • ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਲਰ

  • ਪਹਿਲਾ ਪਦਾਰਥ ਵਿਗਿਆਨ (ਥਾਈਲੈਂਡ) ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ

  • ਐਮ ਐਲ ਟੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ (ਥਾਈਲੈਂਡ)

  • ਮਿਆਂਮਾਰ ਐਸ.ਐੱਸ.ਆਈ.

  • ਪੀਟੀ ਬਾਇਓਟਿਸ ਪ੍ਰੀਮਾ ਐਗਰੀਸਿੰਡੋ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ)

  • ਕਿਆਕੀਆ ਭੋਜਨ

  • ਤ੍ਰਿਨਾ ਸੋਲਰ (ਥਾਈਲੈਂਡ)

  • ਯੂਨਿਟਕ